Benzer yazılar

Sibirya ve Moğolistan’daki sözde Türk „runları“ Avrupa’daki „Cermen“ olanlarla gerçekten ortak „hiçbir şeye“ sahip değil mi?

Son çalışmalar, Avrasya bozkır kuşağında kültürel alışveriş tarihinin uzun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, genel olarak uzun vadeli beraberliklerin soruşturulması gerek.1Avrasya bozkır kemeri (açık mavi), resim: Wikipedia
Ancak, eski Türkçe ve „Cermen“ yazıtları bugüne kadar birbirinden ayrı tutulmuştur.
„Cermen“ (solda) ve Eski Türkçe (sağda) yazıt, resim: Çağıl Çayır derleyen. D.O.G.A. (CC BY-SA 3.0) ve Napil Bazılhan’ın eserleriyle.
“Cermen” (solda) ve yazıtlı eski Türk (sağda) tahta çubuklar, resim: Çağıl Çayır derleyen. Odense Kent Müzeleri, Martin Schmidt, Lennart Larsen (CC BY-SA) ve Ermitaj-Müzesi St. Petersburg, Rusya’nın eserleriyle.
“Cermen” (solda) ve Eski Türk (sağda) anıtları, resim: Çağıl Çayır derleyen. Gunnar Creutz (CC BY-SA 4.0), Svatava Moravcova (CC BY-SA 4.0), GuidebookSweden (CC BY-SA 4.0) ve Napil Bazılhan’ın eserleriyle.

Bu karşılaştırmada kısmen değişken yazma yönü dikkate alınmalıdır.

Yaygın olan araştırmalar, yazıların yalnızca aynı malzemeler nedeniyle benzer olabileceği varsayımına sınırlı kalmıştır.

Diğer benzerlikler ve alternatif etki faktörleri gözden geçirilmeden ihmal edilmiştir.

Gerçekte, temel özellikler aynıdır:

  • Yazı malzemeleri aynıdır: taş, tahta, metal ve kemik.
  • Harfler aynı veya benzer.
  • Yazı tasarımı benzerdir.
  • Yazma yönleri değişkendir.
  • Noktalama işaretlerinin kullanımı düzensizdir.
  • Ön kafiyelerin kullanımı her iki yazı tipinde de tipiktir.
  • Yazıtların içeriği ve bağlamı çoğu zaman kültseldir.

Sonuçta, yazıların bilindiklerinden çok daha fazla ortak noktası var.

Ayrıca, ortaçağ göç efsaneleri ve mitolojik paralellikler Sibirya ve Avrupa arasındaki uzun alışverişe işaret ediyor.

Dolayısıyla, yazıların ortak “hiçbir şeyi” olmadığı varsayımı kullanılamaz.

Bu karşılaştırma için umut verici ve devrimci bir araştırma alanı açar.

Kapak resmi: Çağıl Çayır derleyen. Bengt Olof Åradsson, John-Björn Huber SHM, Skadinaujo, Achird, Sendelbach ve Napil Bazılhan’ın eserleriyle.

  1. bkz. Fragner, Bert G., Kulturkontakt und Kulturtransfer entlang der Seidenstraße, Ein Langzeitphänomen der eurasischen Geschichte. Rede gehalten zum Dies Academicus der Otto-Friedrich-Universität Bamberg am 17. November 2000, asıl: Ruppert, Godehard (ed.), Geisteswissenschaften im Profil : Reden zum Dies academicus [aus den Jahren 2000 – 2007] (Schriften der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 1), Bamberg, 2008, sayfa 67-84.